Portfolio > TIARA NON GRATA

Poodles x3
[detail of hands]
Poodles x3
[detail of hands]
Plastic toy ponies, foam, beads, fake jewels, spray paint
2013